V nákupním košíku máte 0 ks zboží

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní podmínky

 

I.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V internetovém obchodě www.tym-motorsport.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.tym-motorsport.cz, společnost Tym-motorsport, IČO: , se sídlem Tymákov , Praha 8 - Karlín, 186 00, zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 2253, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

 

II.    OBJEDNÁNÍ

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailu, či písemně na naší adrese. Nezapomeňte uvést počet kusů a ID výrobku.

III.    POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 48 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.), Vás zkontaktujeme, pro potvrzení objednávky, telefonicky.

IV.    ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to e-mailem nebo telefonicky pokud již nedošlo k odeslání! Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky.

V.    KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení vystavení dokladu prodejcem, pomocí kterého lze sledovat stav objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací (registrační) údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodejce informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

VI.    BALNÉ A DOPRAVNÉ

Balné neúčtujeme v rozměru standart. Standartem se rozumí : balík o maximální váze 10kg a maximálním rozměru 1000x400x300mm Objednané zboží Vám zašleme na území České Republiky zásilkovou společností PPL nebo prostřednictvím České Pošty dle jejich platných ceníků (ochranné klece neposíláme, pneumatiky a disky lze poslat pouze 2 kusy v jednom balíku). Na Slovensko zasíláme zásilkovou společností PPL za cca 290Kč až 430Kč dle váhy, rozměrů a skladnosti zásilky, které jsou omezeny (ochranné klece neposíláme, pneumatiky a disky lze poslat pouze 2.kusy v jednom balíku). Na adrese pro doručení musí někdo převzít a zaplatit zboží. V čase přibližně od 8:00 do 16:30! Proto prosím uveďte vždy telefonní číslo kde se s Vámi může spojit dopravce zboží z přepravní společnosti. Uvádějte adresu dodání kde Vás dopravce zastihne (např. zaměstnání 7:00 až 15:00 atp.). Nadrozměrné zboží budu účtováno dle ceníku PPL. 

VII.    DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-90 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude vám část objednávky odeslána a zbytek zboží bude zaslán bez další platby za dopravu až obdržíme chybějící zboží od výrobce(dodavatele).

VIII.    PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena zboží a dopravy zboží bude kupujícím uhrazena hotově (prodejci při osobním odběru zboží nebo 3. osobě – dopravci – v případě dobírky), prostřednictvím platby předem na účet či prostřednictvím úhrady platební kartou. Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží a ceny dopravy zboží.

IX.    CENA ZBOŽÍ

Cena zboží v internetovém obchodu je informativní a může se lišit od ceny skutečné. O změně ceny budete předem informováni.

X.    VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám do 14 dnů od doručení nepoužité a nepoškozené zboží v originálním balení s originální etiketou a účtenkou z našeho obchodu vyměníme za jiné správné velikosti či barvy. Kontaktujte nás telefonicky a po vzájemné dohodě stačí zboží zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

XI.    REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen nám neprodleně hlásit. Za vady vzniklé dopravcem neručíme. Při přebírání zboží zkontrolujte obal. Pokud naleznete poškození zásilku přeberte a do předávacího protokolu napište výstrahu o poškození. Ihned kontaktujte dopravní společnost s číslem zásilky uvedené na balíku.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

 

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu včetně telefonního čísla
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

XII.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my vám dle vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

Všichni prodejci internetového obchodu poskytují spotřebiteli dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete zboží příslušnému prodejci dle druhu zakoupeného zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy. Toto právo se nevztahuje na zboží upravené a vyrobené na míru podle vašeho přání. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu rovněž nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

 

XIII.    VRÁCENÍ PENĚZ

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Dle přání kupujícího mu budou peníze vráceny poštovní poukázkou nebo na bankovní účet.

 

XIV.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH  VYUŽITÍ

Přístup na stránky www.tym-motorsport.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány společností Tym-motorsport jejíž údaje jsou uvedeny v čl. I. těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@tym-motorsport.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

 

XV.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní a reklamační podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních a reklamačních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu tym-motorsport.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.


NEJPRODÁVANĚJŠÍ